Технологија

Технологија

ТЕЛЕФОН (1)

01 Врз основа на околина во реално време Linux+Xenomai

Силно продолжување на кернелот Линукс во реално време со механизам со двоен кернел.Обезбедува богати функции за развој на силни апликации во реално време и сигурна работна средина за планирање на движењето на роботите.Системот за контрола на Atomrobot е развиен врз основа на платформата ROS+OROCOS и е единствениот контролен систем посветен на паралелни роботи во Кина.

02Контролен систем базиран на ROS+OROCOS платформа

Врз основа на ROS платформата, системот за контрола на роботот интегрира архитектура управувана од настани и слоевита архитектура за да изврши модули за обработка на апликации за контрола и работа со роботи, како што се системи за вид, центри за контрола на движењето на роботите, интерфејси за интеракција човек-компјутер итн. Користете ROS теми и услуги помеѓу За комуникација, распоредувањето и интеракциското спојување на модулите се ниски, што е лесно да се развива и одржува.На ист начин, ROS го инкапсулира хардверот на роботот.Различни роботи и различни сензори може да се изразат на ист начин во ROS (тема, итн.) за да ги повика апликацијата од повисоко ниво (планирање на движење, итн.).

ТЕЛЕФОН (2)

ТЕЛЕФОН (3)

03Главниот стек за комуникација на Ethercat базиран на Acontis

Протоколот за комуникација со индустриски fieldbus во реално време заснован на развојната рамка заснована на етернет е една од најбрзите индустриски етернет технологии, обезбедувајќи прецизна синхронизација на ниво на наносекунда.Има карактеристики на високи перформанси, флексибилна топологија, лесна примена, ниска цена и високопрецизна синхронизација на опремата.

Основна технологија

ТЕЛЕФОН (4)

Систем за визија

AtomVision обезбедува ефикасни функции за препознавање и позиционирање на објекти, вклучувајќи различни алгоритми за препознавање цели, за да обезбеди точни позиции на целта за движење на роботот.Содржи разновидни практични алатки, лесни за поставување и дебагирање, и обезбедува пријателски интерфејс за работа за дебагерите, кој е широко користен во многу практични проекти.

ТЕЛЕФОН (5)

01 Крос-платформски Vision System

Поддршка на апликации за меѓуплатформи за Windows/linux, кои можат да реализираат визуелно распоредување на апликации на различни платформи

02 Алгоритми за препознавање на повеќе цели

Поддршка на Blob, совпаѓање на шаблони, препознавање на QR-код на знаци, позиционирање на работното парче и други методи за откривање

ТЕЛЕФОН (6)

ТЕЛЕФОН (7)

03 Едноставна и брза операција со корисничкиот интерфејс

Според корисничките навики, развијте интерфејси за брзо работење за сиви тонови, предмети и процеси.Во исто време, обезбедува функции за ракување со корисникот, како што се аголот на камерата, пресметување на односот на пиксели, настава од 9 точки и повеќекратна поддршка за клиент/сервер.