ПХБ

ПХБ

Сортирање и ориентација на мобилниот екран

Кога екранот пристигна на одредената позиција, доставувајќи го сигналот и поминете ја областа за сортирање робот.Делта роботот го избира и материјалот и го става на транспортерот со динамично поставување.Процесот на автоматизација е завршен.

Брзина 60 ppm/сетови
Заштедете 2 трудови
Ефикасност + 120%
рентабилност: 11 месеци

● 01 случаи во 3C индустрија
● 02 Визуелна инспекција
● 03 Грабање со роботи
● 04 Soft Gripper

Автоматско сортирање на FPC

Неправилно поставената подвижна лента FPC плоча се транспортира до дното на индустриската камера.Дојдовните материјали се позиционирани, идентификувани и детектирани од системот AtomVision, следени и грабнати од делта роботот на фиксна точка и се ставаат во фиоката додека не се наполни.Автоматскиот процес е направен.

● Брзина 70 ppm/сет
● Еден робот заштедува 2 трудови
● Ефикасност + 100%
● ROI: 12 месеци

● 01 AI визуелно ја препознава позицијата на наредени материјали
● 02 Роботичко бирање и место
● 03 Сортирање во 3C индустрија